Behandlingsformer

Som friskvårdsterapeut arbetar jag utifrån ett helhetsperspektiv och har
mångårig erfarenhet inom friskvård och hälsa – kropp och själ hör ihop.
Mina behandlingar inriktas på att lösa upp blockeringar i muskler och
bindväv så att kroppen kan slappna av och komma i balans.
Jag anser att det är bättre att inte överbehandla kroppen vid varje enskilt
tillfälle utan att det ger ett bättre och mer långvarigt resultat att gå några
fler gånger i följd i stället.
Att ta en massagebehandling då och då är ett utmärkt sätt att koppla av
en stund och släppa stressen som jagar i vardagen vilket kan vara nog
så viktigt ibland. För att uppnå resultat vid långvariga problem behövs
en kontinuitet i behandlingarna. Alla behandlingar anpassas efter varje
individs behov.


• Svensk klassisk massage
• Avslappningsmassage
• Bindvävsmassage
• Företagsmassage
• Triggerpunkter
• KranioSakral terapi
• Taktil Stimulering
• Lymfdränage
• Livscoaching
• Kostrådgivning (friskvårdsterapi)
• MindfulnessSvensk Klassisk Massage
Är den mest använda massagemetoden i västvärlden. Den innebär att få
spända muskler att slappna av samtidigt som blodcirkulationen stimuleras.
Detta sker genom vänliga och bestämda strykningar, knådning, att man trycker
hårt med tummarna eller slår korta snabba slag med sidan av händerna. Genom
massagen trycks och tänjs vävnader , muskler, blodkärl och hud. Massagen är
effektiv och välgäörande vid muskelspänningar, muskelknutor, träningsvärk,
svullnader som orsakats av dålig lymfcirkulation. Svensk klassisk massage är
väldigt effektiv och bra vid spänningshuvudvärk, besvär från stel nacke, axlar,
ryggvärk, musarmsbesvär, ischias mm. Behandlingen är behaglig och
avslappnande, samtidigt immunförsvaret stärks och musklerna slappnar av.
Utsöndringen av hormoner som endorfiner och oxytocin ger en känsla av
lugn- och ro och hjälper till att lätta spänningar och få kroppen i balans.

Avslappningsmassage
Massage är den bästa medicinen för att förebygga och hantera stress. Hos
mig blir du väl omhändertagen i en lugn och harmonisk miljö, med rogivande
musik och levande ljus. Du får ligga på värme, och blir varmt inlindad av
handdukar och filt så att du lättare kan slappna av.
Under 1 eller 1 1/5 timma ger jag dig en lugnade och välgörande helkropps-
massage som ger smärtlindring och ökar det allmänna välbefinnandet.
Vid massage stimuleras kroppens produktion av oxytocin som är kroppens
eget ”lugn och ro-hormon” och som mycket effektivt har en lugnande effekt vid
stresspåslag. Under massagen ges tillfälle till meditation och mindfulness –
vilka är viktiga faktorer vid stresshantering och återhämtning.
Jag anpassar alltid mina behandlingar efter ditt behov och kan även erbjuda
en halvkroppsbehandling, där jag fokuserar på de muskelgrupperna som
utsätts för störst belastning vid stress och stillasittande arbete, såsom på
nacke, axlar, skuldror, rygg, ryggslut, hjässa, ansikte, armar och händer.

Bindvävsmassage
Bindväv är den stödjande och sammanhållande vävnad som förekommer
överallt i kroppen. Bindvävsmassage innebär massage av reflexzoner i
bindväven och tjänar framför allt till att påverka de inre organen genom
autonoma reflexer i de olika nervsegmenten.
Behandlingen ger ofta en kraftig utrensning av slaggprodukter ur hela
kroppens system. Metoden används vid reumatiska sjukdomar, cirkulations-
rubbningar, förstoppning, huvudvärk, yrsel mm.

Triggerpunkter/Pressur
En muskel som utsätts för felaktig belastning bildas så kallade trigger-
punkter. En triggerpunkt är ett resultat av att muskelfibrer klibbar ihop
och inte för tillräckligt med syre. Detta skapar en disfunktion i muskeln
som man genom pressur på triggerpunkterna löser upp och får i gång
blodcirkulationen så att muskeln kommer i balans igen.

Faktorer som påverkar uppkomsten av
triggerpunkter är bland annat:


• Dålig tränad muskulatur
• Näringsbrist
• Hormonrubbningar
• Kyla och drag
• Stress
• Skada
• Känslor såsom ilska och sorg
• Dålig ergonomi vid arbetsplatsen
• Monotona och ensidiga rörelser

Behandlingen
Att ta en massage eller bindvävsmassage, är ett utmärkt sätt att koppla av
en stund och släppa stressen som jagar i vardagen vilket kan vara nog
så viktigt ibland. För att uppnå resultat vid långvariga problem behövs en
kontinuitet i behandlingarna. Alla behandlingar anpassas efter varje
individs behov.

Kraniosakral terapi
En Kraniosakral terapeut har detaljerad kunskap om kroppens uppbyggnad
och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Man
arbetar manuellt med kroppens långsamma rörelsemönster. All kroppens
vävnad har cirkulerande vätska som bl.a. transporterar näring till celler och
borttransporterar restprodukter (skräp) från cellerna. All kroppens
vätsketransporter ger rörelser i vävnad.

Terapeuten är även väl tränad i att med sina händer registrera och tolka
kroppens inre vävnads- och vätskerörelser, då det visar sig med små
subtila rörelser. Man lägger försiktigt händerna på ett kroppsområde och
kroppen svarar med att hårfint dra ihop sig och sen stödjer man processen
att hitta tillbaka till sin orginalrörelse och återställa balansen i kroppen.
För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta
med ”lätt” hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden.

Terapin utvecklades ur den osteopatiska medicinläran av läkaren William
G. Sutherland i USA. Dr Sutherlands hypotes var att hjärnan, ryggmärgen,
hjärnhinnorna och korsbenet med sin vätska utgör ett slutet system, med
en egen pulsation – den KranioSakrala vätskeflödes cykeln. I en frisk kropp
ligger dessa cykler i en viss jämn rytm, vävnadernas orginalrörelser, som
av terapeuten känns vanligast mellan kraniets fogleder och vid korsbenet
(sacrum). När det uppstår en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt
symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att
uttrycka sina ursprungsrörelser begränsade. Det kan upplevas som en
spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.

De avvikelser som uppstår av en obalans, registreras av en erfaren terapeut
och med olika handtekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin
ursprungliga rörelse.
Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk
och biokemisk läkande reaktion. Behandlingsformen syftar till att återställa den
kraniosakrala pulsationen och assistera kroppen till en läkning. När vävnaden
fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för
kroppen att läka sig själv.

Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla
emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och
ängslan. Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem
i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m.

Behandlingen
Klienten är alltid påklädd under behandlingen.Som ny klient får du redogöra
för din sjukhistoria och vad du varit med om i livet. Det är till stor hjälp för
terapeuten att ha kunskap om det som kan ha en inverkan på dina nuvarande
symtom. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt
tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som
åstadkoms av flödescyklerna och eventuella vävnadsstörningar/vävnads-
restriktioner.

Taktil Stimulering
Taktil Stimulering är en helkropps- behandling som utförs med väldigt lätt
beröring och är en fantastisk avslappningsmassage

Effekterna är många:
• Höjer smärttröskeln
• Ökar cirkulationen
• Sänker blodtrycket
• Ger en bättre mage och tarmfunktion
• Ökar minnesfunktionen
• Bättre/Bra sömn
• Bättre/Ökad kroppsuppfattning
• Bra vid depression och trötthet

Lymfdränage med Vacuum
Blockering i lymfsystemet kan uppstå av många olika anledningar och
några av de vanligaste orsakerna för människor idag är stress, mediciner,
rökning, ringa vätskeintag, felaktiga matvanor mm. Lymfdränage motverkar
svullnad och ödem i kroppen samt stärker kroppens immunförsvar.
Lymfdränage är bra för celluliter och fungerar utmärkt som ”antirynkmassage”
Lymfdränage är en massage som löser upp svullnader i lymfsystemet och
rensar ut slaggprodukter ur kroppen. Massagen motverkar kroppssvullnad/
ödem och förstärker immunförsvaret. Stockningar i lymfknutorna och
lymfkärlen är vanliga efter operationer och orsakar obehag. Lymfdränage
underlättar kroppens egen läkning och verkar smärtstillande. Det är en
avslappnande behandling och välbefinnandet ökar.

Lymfdränage hjälper vid:

- stresshuvudvärk/migrän,
- Celluliter
- Ledproblem
- Fibromyalgi
- Viktproblem
- Dålig blodcirkulation
- Sömnproblem
- Oren hud
- Slapp hud
- Trött utan anledning
- Depressioner
- och är en ypperlig antirynkmassage


På grund av stress, medicin, rökning, ringa vätskeintag och dåliga matvanor
uppstår ofta blockering i lymfsystemet. För att uppnå bästa resultat
rekommenderas en kur på 8-10 behandlingar 2 ggr/vecka (sk vakuum-
behandling). Vid cellulit behandling rekommenderas en kur på 14
behandlingar helst 2 ggr/vecka och därefter efter behov.
En behandling tar c:a 1 timma.

Coaching
Jag arbetar med att coacha och inspirera utifrån där du står just nu, till ett
önskat läge. Detta är inte terapi utan hjälp till självhjälp, och kan omfatta det
mesta som ingår i våra liv. Mitt sätt att arbeta och de kunskaper som jag har
i ämnet som jag kallar ”positiv energi”, tillhör min personlighet, men jag har
även utvecklat mig professionellt genom de kurser i personlig utveckling
som jag har gått, egna studier, min mentorutbildning och genom mitt ständigt
öppna och villkorslösa intresse för människan. Jag kan inte lämna några
garantier till att du når dit du önskar om du inte satsar fullt ut ifrån ditt eget hjärta.

bild

Ann-Charlotte Renås
Friskvårdsterapeut
Cert. av branschrådet i
Komplementärmedicin
Massagebehandlingar
Kraniosakral terapi
Inspirerande Livscoach


Boka tid hos Ann-Charlotte


Ann-Charlotter@hotmail.com
www.massagekungsbacka.se


     Tidsbokning:

     Mån – Lör 08.00 – 18.00


Om mig
Som friskvårdsterapeut arbetar jag utifrån ett helhetsperspektiv och har mångårig erfarenhet inom friskvård och hälsa - kropp och själ hör ihop. Mina behandlingar inriktas på att lösa upp blockeringar i muskler och bindväv så att kroppen kan slappna av och komma i balans.
Jag anser att det är bättre att inte överbehandla kroppen vid varje enskilt tillfälle utan att det ger ett bättre och mer långvarigt resultat att gå några fler gånger i följd i stället. Detta ger kroppen en bättre förutsättning för att ta hand om och rensa ut de slaggprodukter som samlats i spända muskler och stel bindväv.

Att ta en ströbehandling då och då är ett utmärkt sätt att koppla av en stund och släppa stressen som jagar i vardagen vilket kan vara nog så viktigt ibland.
För att uppnå resultat vid långvariga problem behövs en kontinuitet i behandlingarna.
Alla behandlingar anpassas efter varje individs behov.

Senast häromdagen sa en
klient till mig, ledsnar du
aldrig på detta ämne?
Nej, jag brinner för det jag
gör och blir
lycklig när
andra människor lyckas.
Jag är så tacksam för mitt
underbara arbete och för
alla dessa underbara
människor som jag träffar
dagligen.
Företagsmassage

1-2 gånger/vecka är jag ute på företag och arbetar. Det är fantastiskt roligt för mig att kunna erbjuda mina tjänster för att öka det allmänna välbefinnandet.
Idag råder det ofta stress ute på arbetsplatserna, det leder i sin tur till spända muskler, bindväv och diverse olika obehag i form av smärta.
Vad gör jag då hos mina kunder? Jo, jag lyssnar, inspirerar/coachar och finns till när det behövs, samtidigt som jag utför den massagebehandling som är bäst lämpad för tillfället.

Avbokning av
behandling


Avbokning endast via sms eller samtal till mobilen senast kl 8.00 samma dag som besöket. Ej via mail.
Ej avbokad behandling eller avbokning senare än kl 8.00 samma dag som besöket debiteras med fullpris.

 

Terapihuset, Lilla Hantverksgatan 7, 434 42 Kungsbacka


w w w . t o r n b e r g s r e k l a m . s e