Samtalsterapi

Nya perspektiv kan göra stor skillnad...

Har du kommit till en punkt där det behöver ske en förändring
och du vill ta nya steg? Kanske bearbeta en sorg eller förlust.
Få fler perspektiv i en sakfråga eller jobba med din självkänsla.

Vill du kommunicera med din partner, familj eller arbetskamrater
på ett nytt sätt, lära dig sätta gränser och våga säga ifrån.
Behöver du stöd i en svår livssituation och kanske prata om
något som är känsligt. – Isåfall, varmt välkommen!Samtalsterapi, Coaching, Parterapi, Sorg- och förlusthantering, Enneagrammet


Livskriser
Många av våra livskriser löser vi själva, men ibland tenderar vi att fastna.
Separation, sorg, konflikter, arbetslöshet eller sjukdom kan göra det svårt
att gå vidare. Då kan det vara befriande att få stöd och hjälp utifrån ett
objektivt perspektiv, befriat från dömande, i en neutral och diskret miljö.
Grundfilosofin är att alla kan styra om sina liv och göra viktiga förändringar
med små hjälpmedel. Att må dåligt handlar ofta om en känsla av oro,
stagnation, ältande och inre konflikt. Om att vilja förändra men inte veta hur.
Med terapins hjälp upptäcker du dina negativa tankemönster.
Lär dig hantera stress på ett konstruktivt sätt. Ta udden ur gamla
rädslor och minnen som vägrar släppa greppet.

Hur går en behandling till
Vi startar alltid med att kartlägga din situation i livet. Kost, arbete, fritid,
allmänhälsa, kärlek och relationer, självbild o.s.v.  Vi söker sedan var
blockeringarna finns.
Du berättar om vad du upplever nu eller har upplevt i livet. Därifrån utgår vi.
Du får olika verktyg och idéer, ibland även en liten hemläxa att öva på eller
bara fundera över. Vi kan även jobba med tankarna, visualiseringar (en form
av lätt hypnos)och med kroppsspråket. Behandlingen utgår från varje
klients unika behov och anpassas helt därefter.


Parterapi 
Reparera eller separera... Tillit, respekt och omtanke är viktiga grunder
i alla former av relationer.
Ibland behöver invanda mönster ändras för
att ge nytt syre åt kärleken. Att gå i terapi är att vädra ut gamla problem,
göra förändringar och få förståelse för rådande situation. Det är ett av
sätten att ladda om kärleksbatteriet, men också ett sätt att kanske närma
sig separation. Det är lätt att påpeka vad man inte får av sin partner, t.ex.
ömhetsbevis i ord eller handling. Naturligtvis viktigt, men frågan är vad
man faktiskt själv tillför och ger. Om kärleken saknas kan även en relation
drabbas av depression.


Par-program om 4 gånger:
Det finns ett utgångsmaterial som vi följer - tillsammans lägger vi en plan på
önskade förändringar. Vi tittar på beteende, konflikter, bekräftelse och
kommunikation. Sen är det förstås handling som räknas.

1a gången går ni tillsammans, 2a för ena partnern, 3e för andra partnern,
4e åter tillsammans. Det går sedan att bygga på med uppföljning för
reducerat pris om och när det behövs.


Enneagrammet
Enneagram-modellen och dess nio grundkaraktärer ger insikt om våra unika
drivkrafter. Detta är en metod jag använder som förenklat ser vad som händer
under stress och press och hur man kan jobba med sig själv. Den är suverän
vid personlig utveckling, beteende-coaching, par-terapier och konflikter.
Här finns även små utbildningar att gå på - bara för kul eller för ökad
förståelse för dig själv, din familj vänner, arbetskamrater.

Coaching
Att bli coachad är att börja se på sig själv i nytt ljus och att se möjligheterna
istället för problemen. Bli medveten om din egen potential och dina
utvecklingsmöjligheter. Sätta upp mål och planera framtiden. Det handlar
också om att kunna växa i den roll du redan har. Kanske vill du utveckla din
förmåga som förälder, ledare eller chef? Ställa om din energi
och mentala
tillstånd inför en viktig uppgift. Använda rätt kroppsspråk. Visualisera nya mål,
kanske strukturera upp din ekonomi, starta eget företag, bolla idéer
eller börja jobba med ditt CV....

Du kan även få telefoncoaching
Vill du ha samtalsstöd på telefon. Vi bokar då en tid och jag ringer upp dig.

Sorg- och förlusthantering
Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse,
både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar
om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp
av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta
av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp
av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.
En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska
förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster.
Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den
fortfarande begränsa någons liv.

Vad är sorg?
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag.
Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker
inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor
är oftast smärtsamma och förknippas sorg.
Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar.
Exempelvis separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik
(till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom,
att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband
med förluster och förändringar är:


• En känsla av bedövning
• Humörsvängningar
• Koncentrationssvårigheter
• Oregelbunden sömn
• Förändrade matvanor
• Energiförlust
• Flykt in i arbete
t
• Ökade alkoholvanor eller annat missbruk
(shopping, spel, sex, droger...)

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar
även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen
tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som
ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även
vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen
läker, utan det är vad man gör under tiden.

Vid sorgbearbetning och förlusthantering finns ett utformat program med
tillhörande bok som vi kan följa.                                                

bild

Carina Tornberg
Cert. Handledare i Sorgbearbetning -11
Cert. NLP Master - terapeut & coach -08
Parcoach –09
Hypnosteknik –10
Enneagrammet –11
Konflikthantering –11
Seminarie- och Familjehandledare - (FamilyLab / Jesper Juul) -16
Energimassör/akupressur -08
Reiki Master Teacher –08, Munay-Ki -10
EFT Mindful Tapping (Emotional Freedom Techniques) -16
GGI Kroppsbalansering -16

Regressionsterapeut -18
Transformationsterapi -18

Boka tid hos Carina


info@omstarten.se
www.omstarten.se      Terapi / coaching 1 pers:
      60 min ....................780 kr
      90 min ....................850 kr
      120 min ................110
0 kr

      Regression.......... 1250 kr

      .....................................................
 
      Paketpris 1 person:
      3 ggr x 60 min.......2200 kr

      3 ggr x 90 min.......2400 kr
      5 ggr x 90 min.......3900 kr      Par-terapi / coaching familj
      90 min ..................1150 kr
      120 min ................1250 kr


      ...................................................

      Par-program
      4 ggr tillfällen........ 3900 kr
      - läs mer >>>


Alla kan förändra
Det är min fulla övertygelse att alla kan
förändra sin
situation med små medel.
Bara en liten förändring eller insikt kan
ge ökad livskvalitet och glädje.
Har upplevt detta många gånger. Jag är
noga med värme, humor och respekt i
mina möten med klienter. Är ingen person
som pekar med hela handen utan erbjuder
mjuka värden. Min idé är att kunna ge
verktyg och väcka nya tankar till liv hos
varje klient. Försöker alltid att holistiskt
se till hela människan och jobbar med
ökad livskvalitet som sikte.


Behandlar inte psykisk sjukdom utan
människor som hamnat lite snett i tillvaron.
Nedstämda, sorgsna, med panikångest,
stressade, utbrända, dålig självbild,
kroppsspråk, relationer och konflikter.
Jobbar även med problemlösning,
personlig utveckling och jobbcoaching
när det önskas.

Mina klienter kan vara i alla åldrar,
dock inte barn utan hänvisar då vidare
till BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Diskretion och tystnadsplikt.


Vill du läsa mer om Omstarten
Har du frågor till mig?
Ring, Sms:a, eposta och jag besvarar dina frågor i mån om tid.


 

 
-

Terapihuset, Lilla Hantverksgatan 7, 434 42 Kungsbacka


w w w . t o r n b e r g s r e k l a m . s e