Birgitta Lundin - VitaNova

KINESIOLOGI • KROPPSBALANSERING

För privatpersoner och företag – även djurbehandlingar (katt, hund, häst)

Birgitta Lundin


Boka på
Tel 0709-17 47 42


vitanova.lundin85@gmail.com


Certifierad Kinesiolog (Branschrådet för Komplementär Medicin)
Reiki Master Teacher
(Usui Shiki Reiki Ryoho)

Marknadsekonom DIHM
(IHM Business School)

Startades 2003 i Kungsbacka

www.vita-nova.nu

Hela människan i balans


Börja med dig själv! Om du har fysisk, psykisk och mental styrka, så faller bitarna på plats omkring dig och du skapar din egen harmoni. Som kinesiolog kan jag hjälpa dig att ta bort de energiblockeringar som hindrar dig och din kropp att få total balans.


När man gör en balansering enligt kinesiologiska metoder, har man möjlighet att komma ända in till den undermedvetna kärnan, dvs ursprunget till obalansen, som man själv i allmänhet är omedveten om.

Blir man medveten, kan man rätta till orsaken, inte bara symtomen.

Det är hjälp till självhjälp för att få tillgång
till hela sin potential!


– Varmt välkommen!

Operationen gick bra! Mottagningen öppen igen. Boka gärna in dig - det finns tider även under sommaren. Välkommen! 
Och... var rädda om er och njut av sommaren! 

PRISER:


Kinesiologi behandling:

60 min ..................935 kr


Kinesiologi - distans:

30 min ..................447 kr

60 min ..................764 kr


.....................................................
 
Djurbehandlingar:

30 min...................415 kr
60 min...................830 kr


.....................................................

Telefonrådgivning

på onsdagar:


Tiden behöver bokas

30 min...................447 kr

60 min...................764 kr


JUST NU - AKTUELLA KURSER:

Reiki grund 1, 2 och Reiki Master

                 

• Läs mer >>>

Behandlar kropp och själ 


Ordet "kinesiologi" kommer från grekiskans "kinesin" - rörelse. Kinesiologin är modern västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära, med ursprung i USA, som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunktur-lagar samt västerländsk och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.


Hur går en behandling till

Genom undersökning finner man var blockeringar i energiförsörjningen till olika inre organ och muskler finns. Också andra obalanser i våra funktioner, såsom allergier, stressmoment av olika slag, omedvetna tankar som blockerar, dyslexi, fysiska skador etc, kommer fram och kan behandlas av kinesiologen eller annan lämplig terapeut eller läkare.

En vanlig orsak till obalanser i kroppen
Toxiner, t ex miljögifter, läkemedelsgifter eller allergener som framkallar överkänslighet. Dessa kan identifieras genom kinesiologisk undersökning och behandlas framför allt med avgiftning under det man ger stöd till lever och njurar.Balansering

Efter undersökning görs en s k "balansering". Det kan ske genom t ex massage direkt på berörda muskler, akupressur, öronakupunktur eller behandling av reflexzoner för blod och lymfa. Obalanser kan också avhjälpas genom näringstillskott,
homeopatiska preparat, sjukgymnastik, chakrabalansering och/eller samtalsterapi.


Jag arbetar också med kraniosakral terapi, dvs hela systemet kranium-ryggrad för att avhjälpa problem med rygg, huvudvärk m.m. Kinesiologin behandlar inte sjukdomar, utan balanserar och frigör blockerad energi, för att underlätta läkning. Sedan 1960-talet har kinesiologer i USA  arbetat med idrottsutövare på elitnivå. Man har faktiskt en lag som säger att idrottsmän inte får delta i en elitidrottstävling utan föregående kroppsbalansering. Detta i avsikt att undvika skador på muskler och organ vid extrema kroppsansträngningar. I Sverige använder bl a Svenska Simförbundet kinesiologer.

Kinesiologi fungerar också utmärkt på djur.
Både katt och hund. Gör även besök i stall då ryttare och deras hästar har synnerligen god nytta av balansering, speciellt inför en kommande tävling.Birgitta berättar:

"När jag har arbetat med ledarutveckling för chefer i näringsliv och offentlig sektor, har jag funnit, att det kan finnas "störningar" kvar när yrkesliv och privatliv är i balans, och när man röjt undan stressmoment inom dessa områden. Man kanske inte känner sig i balans, trots att man inte kan peka på vad som stör. För att också kunna hjälpa till med sådana kvarvarande obalanser, utbildade jag mig till kinesiolog. Jag har arbetat inom den medicin-tekniska sektorn under många år och är därför väl förtrogen med skolmedicinen. Men har också länge varit intresserad av komplementärmedicin, och har insett hur väl denna och skolmedicin fungerar tillsammans. När man gör en balansering enligt kinesiologiska metoder, har man möjlighet att komma ända in till den undermedvetna kärnan, dvs ursprunget till obalansen, som man själv i allmänhet är omedveten om. Blir man medveten, kan man rätta till orsaken, inte bara symtomen. Det är hjälp till självhjälp för att få tillgång till hela sin potential!"


Kraniosakral terapi


En Kraniosakral terapeut har detaljerad kunskap om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Man arbetar manuellt med kroppens långsamma rörelsemönster. All kroppens vävnad har cirkulerande vätska som bl.a. transporterar näring till celler och borttransporterar restprodukter (skräp) från cellerna. All kroppens
vätsketransporter ger rörelser i vävnad.
Terapeuten är även väl tränad i att med sina händer registrera och tolka kroppens inre vävnads- och vätskerörelser, då det visar sig med små subtila rörelser. Man lägger försiktigt händerna på ett kroppsområde och kroppen svarar med att hårfint dra ihop sig och sen stödjer man processen att hitta tillbaka till sin orginalrörelse och återställa balansen i kroppen. För att kunna registrera dessa små rörelser måste terapeuten arbeta med ”lätt” hand och inte utöva något kraftigt tryck mot vävnaden.

Terapin utvecklades ur den osteopatiska medicinläran av läkaren William G. Sutherland i USA. Dr Sutherlands hypotes var att hjärnan, ryggmärgen, hjärnhinnorna och korsbenet med sin vätska utgör ett slutet system, med en egen pulsation – den KranioSakrala vätskeflödes cykeln. I en frisk kropp ligger dessa cykler i en viss jämn rytm, vävnadernas orginalrörelser, som
av terapeuten känns vanligast mellan kraniets fogleder och vid korsbenet (sacrum). När det uppstår en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsade. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ. De avvikelser som uppstår av en obalans, registreras av en erfaren terapeut och med olika handtekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion. Behandlingsformen syftar till att återställa den kraniosakrala pulsationen och assistera kroppen till en läkning. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv.

Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan. Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m.

Behandlingen
Klienten är alltid påklädd under behandlingen.Som ny klient får du redogöra för din sjukhistoria och vad du varit med om i livet. Det är till stor hjälp för terapeuten att ha kunskap om det som kan ha en inverkan på dina nuvarande symtom. Terapeuten arbetar enbart med sina händer och med mycket lätt tryck mot klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelser som
åstadkoms av flödescyklerna och eventuella vävnadsstörningar/vävnadsrestriktioner.